Chính sách bảo mật

Xin chào và cảm ơn mọi người đã ghé qua ReviewSPDV.com. ReviewSPDV Team cam kết bảo mật những thông tin, dữ liệu mang tính riêng tư của cá nhân, tổ chức…

1. Thu thập thông tin cá nhân

Mọi người có thể để lại đánh giá các bài viết trên website thông qua chức năng đánh giá được đặt ngay dưới các bài viết.

2. Lưu trữ thông tin người dùng

ReviewSPDV.com sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng. Trừ khi liên quan đến yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra; khi có yêu cầu hoặc quyết định của tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Quy định về sử dụng Cookie

ReviewSPDV.com không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt.

4. Chương trình liên kết

ReviewSPDV.com cung cấp sản phẩm, dịch vụ từ các bên thứ ba trên website tuần theo chương trình tiếp thị liên kết. Hiện tại, những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, ReviewSPDV.com không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

Xin chân thành cảm ơn!