Điều khoản sử dụng

Xin chào và cảm ơn mọi người đã ghé qua website của mình. Bài viết dưới đây, mình xin đưa các điều khoản sử dụng chi tiết.

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng 

Khi sử dụng những dịch vụ tại ReviewSPDV.com, bạn cần phải tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi những điều khoản mà chúng tôi đã đưa ra sau đây.

Đối với trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào hay không đủ năng lực hành vi dân sự, xin vui lòng dừng truy cập, sử dụng website của mình.

2. Truy cập trang web

ReviewSPDV.com có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ, thông tin mà chúng tôi cung cấp(việc này có thể diễn ra bất kể thời gian nào mà không phải thông báo trước). Khi người dùng muốn truy cập và sử dụng dịch vụ của ReviewSPDV.com thì bạn có thể cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định.

Tên đăng nhập, tài khoản, các thông tin liên quan đến bạn và website đều được giữ bảo mật.

3. Thương hiệu

Trong trường hợp sử dụng thương hiệu của ReviewSPDV.com thì bạn cần sự chấp thuận của chúng tôi thì mới có thể sử dụng được.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tại các điều khoản truy cập và sử dụng dịch vụ của ReviewSPDV.com cho phép bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi với mục đích phi thương mại.

Bạn không được phép thực hiện các việc như copy, sửa đổi, tái xuất bản, đăng tải bất kỳ nội dung nào tại ReviewSPDV.com. Trừ khi thiết bị mà bạn đang sử dụng có tính năng tự động làm những việc đó.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

ReviewSPDV.com tuyệt đối nghiêm cấm những hành vi sử dụng dịch vụ với mục đích có vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng đến lợi ích của của cá nhân, tổ chức, cộng đồng…

6. Tuân thủ tiêu chuẩn nội dung

Những tiêu chuẩn được áp dụng cho bất kỳ đóng góp của người sử dụng. Thông tin, nội dung đóng góp của người dùng cần phải tuân thủ các quy định của Pháp luật

7. Thông tin cung cấp

ReviewSPDV.com chỉ sử dụng những thông tin, nội dung với mục đích làm thông tin chung và được cập nhật theo thời gian. Lưu ý, thông tin, nội dung đó không nhất thiết phải đầy đủ chính xác nhất và có thể thay đổi bất cứ thời gian nào.

Trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện cũng như các kết quả sử dụng của thông tin, nội dung trên website không phải là trách nhiệm của ReviewSPDV.com. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi sử dụng, cung cấp thông tin trên website ReviewSPDV.com.

8. Vấn đề Vi phạm bản quyền

Khi người dùng phát hiện thông tin, nội dung tại website vi phạm bản quyền thì bạn hãy gửi yêu cầu qua hình thức liên hệ tại đây-chèn link. Chúng tôi sẽ ngay lập tức phản hồi đến bạn để loại bỏ thông tin đó kịp thời.

9. Từ chối các bảo đảm

Chúng tôi không thể bảo đảm những tập tin có sẵn tại website hoặc được tải về hoàn toàn không được đảm bảo độ an toàn, không chứa virus hoặc các mã phá hoại. Do đó, bạn phải chịu trách nhiệm, kiểm tra để bảo vệ thông tin, tránh virus hoặc các loại mã độc có thể phá hoại. 

10. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Các hậu quả phát sinh ở bên ngoài hoặc liên quan điều khoản sử dụng của đến bạn/bên thứ ba thì chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm và đồng thời chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh khi sử dụng dịch vụ của website ReviewSPDV.com.

Xin chân thành cảm ơn!